1. FOR hỗ trợ đổi sản phẩm theo ý thích, nhu cầu sử dụng trong 24 giờ tính từ thời điểm xuất hóa đơn.

Đối với đơn hàng Online, 24 giờ được tính từ thời điểm nhận hàng.

  1. Sản phẩm đổi thỏa mãn các điều kiện:
  • Tình trạng, hình thức sản phẩm nguyên vẹn, không trầy xước, móp méo, biến dạng.
  • Không bám cát bụi; chưa đi ra đường đối với sản phẩm Giày
  1. Sản phẩm đã mua chỉ được hỗ trợ đổi sang sản phẩm (đơn hàng) có giá trị tương đương hoặc sản phẩm (đơn hàng) có giá trị lớn hơn sản phẩm đã mua.

* Lưu ý: FOR xin phép không hỗ trợ trả hàng và hoàn tiền!